Print header

Pacientove pravice

Pisne informacije o vsebini Zakona o pacientovih pravicah so vam na voljo v ordinaciji.

Zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic lahko vložite ustno na zapisnik ali pisno, med ordinacijskim časom v Zobozdravstveni ordinaciji: Urban Belehar, dr. dent. med., Vrečkova ul. 3, Kranj

Pristojna oseba:
Urban Belehar, dr. dent. med.,
tel.: 0590 42416

ali v Zobozdravstveni ordinaciji Niels Udir dr. dent. med.

Pristojna oseba:
Niels Udir, dr. dent. med.,
tel.: 04/255 13 82.

Pomoč lahko poiščete tudi pri zastopniku pacientovih pravic.